TỔNG HỢP – BỐ CỤC TRONG THƯ PHÁP – PHẦN I
Bố cục mẫu tự để tạo ra chữ
Khi đã hoàn thiện được những chữ cái căn bản thì hãy bắt đầu tập viết những chữ đơn tự đơn giản, rồi hai chữ, rồi một câu thơ…. Phần khó nhất là người luyện phải tập sắp xếp bố cục hoàn chỉnh. Bố cục mẫu tự to nhỏ cao thấp để tạo ra từ. Bố cục các từ để tạo ra câu. Bố cục các câu kết hợp với họa, ấn chương, đề từ, lạc khỏan đ

ể tạo ra một bức tranh thư pháp. Điều này phụ thuộc năng khiếu và khà năng quan sát học hỏi của người luyện.Như đã nói thư pháp là một bức tranh biểu cảm thông qua nhiều thành tố trong đó có các ký tự . Vì vậy, các mẫu tự phải được chọn lọc và sắp xếp sao cho đạt được cảm xúc cần biểu đạt và hài hòa với các thành tố. Cụ thể là quan tâm đến những điều sau :

Tỷ lệ của các ký tự trong một từ thông qua độ rộng-hẹp, cao-thấp,
Vị trí các ký tự trong từ : cao -thấp, lên-xuống, trái phải, xa gần thậm chí lồng ghép vào nhau.
Hình dáng ký tự : nét to –nhỏ, nét mềm mại – mạnh mẻ, dứt khóat –thận trọng.

Advertisements